درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

آسانسور کجاست؟
Where is the elevator?
من باید با مدیر صحبت کنم
I need to speak with the manager
دوش کار نمی کند
The shower does not work
این اتاق هیچ پتو ندارد
The room does not have any blankets
آیا می توانید برای من یک بالش دیگر بیاورید؟
Can you bring me another pillow?
اتاق ما تمیز نشده است
Our room has not been cleaned
ما به حوله استخر نیاز داریم
We need towels for the pool
هیچ آب گرم وجود دارد
There is no hot water
من این اتاق را دوست ندارم
I don't like this room
ما نیاز به یک اتاق مجهز به تهویه مطبوع داریم
We need an air-conditioned room
من رزرو ندارم
I do not have a reservation