درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

آیا می توانید یک هتل ارزان قیمت پیشنهاد کنید؟
Can you recommend a cheap hotel?
هزینه آن شبی چقدر است؟
How much does it cost per night?
من برای سه هفته اقامت می کنم
I will stay for three weeks
هزینه هر هفته چقدر است؟
How much does it cost per week?
آیا اتاق در دسترس است؟
Do you have a room available?
آیا یک استخر به شما داشته باشد؟
Do you have a pool?
استخر کجاست؟
Where is the pool?
ممکن است اتاق را ببینم؟
May I see the room?
آیا چیزی ارزان تر وجود دارد؟
Is there anything cheaper?
آیا رستوران دارید؟
Do you have a restaurant?