درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

فراورده های لبنی
Dairy products
شیر
Milk
بستنی
Ice cream
کره
Butter
پنیر
Cheese
خامه
Cream
مواد غذایی منجمد
Frozen food
ماست
Yogurt
تخم مرغ
Eggs