درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

بطری
Bottle
شیشه
Jar
قوطی
Can
جعبه
Box
کیسه
Sack
کیف
Bag
کمی بیشتر
A little more
بیشتر
More
بخشی
A portion
کمی
A little
بیش از حد
Too much