درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

من متاسفم
duì bù qĭ 对不起
در حال حاضر
lì kè 立刻
من نمی دانم
wŏ bù zhī dào 我不知道
مانند این
xiàng zhè ge 像这个