درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

او به شما کمک می کند
tā huì bāng zhù nĭ de 她会帮助你的
لطفا بیا تو
qĭng jìn 请进
بنشینید
qĭng zuò 请坐
بیا اینجا
guò lái 过来