درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

مستقیم
yī zhí xiàng qián 一直向前
پشت سر
zài hòu miàn 在后面
در مقابل
zài qián miàn 在前面
در داخل
lĭ miàn 里面
خارج از
wài mian 外面
اینجا
zhè lĭ 这里
آنجا
nà li 那里
در امتداد دیوار
yán zhe qiáng 沿着墙
در اطراف گوشه
zài guăi jiăo chŭ 在拐角处
بر میز
fú wù tái 服务台
در خط
zài duì liè lĭ 在队列里
طبقه پایین
lóu xià 楼下
طبقه بالا
lóu shàng 楼上
پایین سالن
zài dà tīng 在大厅