درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

سرد
داغ
روشن
تاریک
بد
خوب
تنها
با هم
خیس
خشک
با
بدون