درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

دهان
دندانها
زبان
لب ها
فک
چانه
گردن
گلو