درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

کجا یک رستوران خوب وجود دارد؟
ما نیاز به یک میز چهار نفره داریم.
من می خواهم یک میز برای دو نفر رزرو کنم
پیشخدمت مرد
پیشخدمت خانم
ممکن است منو را ببینم؟
چه چیزی را پیشنهاد می کنید؟
شامل چه چیزی است؟
آیا با سالاد می آید؟
سوپ روز چیست؟
فوق العاده امروز چه هستند؟
چه چیزی میل دارید بخورید؟
دسر روز