درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

نوشابه
با یخ
قاشق
چاقو
چنگال
لیوان
بشقاب
نعلبکی
فنجان
من نیاز به یک دستمال سفره دارم
من فلفل را نمی خواهم
فلفل دان
آیا می توانید نمکدان را به من بدهید؟
نمکدان