درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

فروشگاه مواد غذایی
بسته
سبد خرید
سبد
آیا برنج دارید؟
خرید
پرداخت
در کدام راهرو است؟
قصابی
نانوایی
آب کجا است؟