درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

من شکر نمی توانم بخورم
غلات
شیرینی
باگت
دونات
شیرینی مربایی
دسر
کیک
ساندویچ