درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

ماهی
حلزون صدف دار
بم
ماهی آزاد
خرچنگ دریایی
خرچنگ
صدف دو کپه ای
صدف
ماهی کاد
گوشت صدف
میگو
ماهی تن
ماهی قزل آلا
تنها
کوسه ماهی