درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

پشت
făn huí 返回
جلو
xiàng qián 向前
ذخیره
băo cún 保存
گشت و گذار (وب)
liú lăn 浏览
دانلود
xià zăi 下载
اجرا (اجرا)
yùn xíng 运行
کلیک کنید
diăn jī 点击
کشیدن
tuō dòng 拖动
بیاندازید
tuì chū 退出
به روز شده
zuì xīn de 最新的
به روز
gēng xīn 更新
منوی کشویی
xià lā cài dān 下拉菜单
ایست
tíng zhĭ 停止