Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita
Loading ....

Vocabulario

10
On
20
Yirmi
30
Otuz
40
Kırk
50
Elli
60
Atmış
70
Yetmiş
80
Seksen
90
Doksan
100
Yüz