Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita
Loading ....

Vocabulario

1000
Bin
2000
İki bin
3000
Üç bin
4000
Dört bin
5000
Beş bin
6000
Altı bin
7000
Yedi bin
8000
Sekiz bin
9000
Dokuz bin
10000
On bin