Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita
Loading ....

Vocabulario

Vostede fala inglés?
Si, un pouco
Si
Non
Pracer en coñece-lo
Pracer en velo
Señor
Señora
Senhorita