Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita
Loading ....

Vocabulario

Benvido
Bienvenue
Aquí está o meu pasaporte
Voici mon passeport
Ten algo que declarar?
Avez-vous quelque chose à déclarer?
Si, eu teño unha cousa a declarar
Oui, j’ai quelque chose à déclarer
Non, eu non teño nada que declarar
Non, je n’ai rien à déclarer
Estou aquí a empresas
Je suis en voyage d’affaires
Eu estou aquí de vacacións
Je suis en vacances
Eu estarei aquí unha semana
Je suis ici pour une semaine
Estou aloxado no hotel Marriott
Je suis descendu au Marriott
Onde podo afirmar a miña equipaxe?
Où puis-je récupérer mes bagages?
Onde está a alfándega?
Où est la douane?
Vostede podería por favor me axudar coas maletas?
Pouvez-vous m’aider avec mes bagages s’il vous plaît?
Podo ver o seu billete de equipaxe?
Montrez-moi votre étiquette de récupération de bagages