Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita
Loading ....

Vocabulario

Estou buscando un grampeador
Percevejo
Lapis
Libro
Papel
Caderno
Diapositivas
Calendario
Cinta
Eu teño atopar un mapa