Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita
Loading ....

Vocabulario

Máis
Menos
Corrixa
Incorrecto
Feliz
Triste
Borrar
Porco
Vivo
Morto
Tarde
Pronto