Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita
Loading ....

Vocabulario

Máquina de fax
Fotocopiadora
Teléfono
Máquina de escribir
Proxector
Ordenador
Pantalla
A impresora está funcionando?
Disco
Calculadora