שיעור אוצר מילים כרטיסיות משחק התאמה איקס מיקס דריקס משחק ריכוז משחק הקשבה
Loading ....

אוצר מילים

ישר קדימה
מאחור
לחזית
בתוך
בחוץ
כאן
שם
לאורך הקיר
מעבר לפינה
בשולחן
בשורה
למטה
למעלה
במסדרון