शब्दावली/उच्चारण शिक्षण फ़्लैशकार्ड शब्दावली क्विज टिक-टैक-टो खेल एकाग्रता खेल सुनने का क्विज
Loading ....

शब्दावली

फैक्स मशीन
Факс
फोटोकापियर
Фотокопировальное устройство
टेलीफोन
Телефон
टाइपराइटर
Пишущая машинка
प्रक्षेपक
Проектор
कंप्यूटर
Компьютер
स्क्रीन
Экран
क्या प्रिंटर काम कर रहे हैं?
Этот принтер работает?
डिस्क
Диск
गणक
Калькулятор

अतिरिक्त रूसी शिक्षण