ლექსიკონის გაკვეთილი სასწავლო ბარათები ლექსიკონის გამოკითხვა იქსიკი და ნოლიკი თამაში კონცენტრაციის თამაში მოსმენის თამაში
Loading ....

ლექსიკონი

პირდაპირ
უკან
წინ
შიგნით
გარეთ
აქ
იქ
კედლის გაყოლებაზე
აქვე ახლოს
მაგიდასთან
რიგში
ქვემოთკენ
ზემოთკენ
დერეფნის ბოლოს

მეტი ესპანურის გაკვეთილები