ლექსიკონის გაკვეთილი სასწავლო ბარათები ლექსიკონის გამოკითხვა იქსიკი და ნოლიკი თამაში კონცენტრაციის თამაში მოსმენის თამაში
Loading ....

ლექსიკონი

გამგზავრება
აფრენა
დაშვება
ასაფრენი ბილიკი
ჩამოსვლა
ტერმინალის შენობა
არამწეველთა განყოფილება
საბაჟო
დაუბეგრავი
დაცვის თანამშრომელი
ლითონის დეტექტონი
რენტგენის მანქანა
იდენტიფიკაციის ფორმა

მეტი გერმანულის გაკვეთილები