Лекции по изговор Студиски картички Квиз по вокабулар Икс-нула Меморија Квиз по слушање
Loading ....

Вокабулар

Факс машина
Фотокопир
Телефон
Проектор
Компјутер
Екран
Работи ли печатачот?
Диск
Калкулатор

Повеќе лекции по француски