Nauka słownictwa Fiszki językowe Gra w słówka Kółko i krzyżyk Gra pamięciowa Ćwiczenia ze słuchu
Loading ....

Słówka

Która godzina?
¿Qué hora es?
O której?
¿A qué hora?
Jest (godzina)
Son las
Jest 1:00 po południu
Es la una de la tarde
Jest 9:45 rano
Son las nueve y cuarenta y cinco de la mañana
Południe
Mediodía
Północ
Medianoche