Nauka słownictwa Fiszki językowe Gra w słówka Kółko i krzyżyk Gra pamięciowa Ćwiczenia ze słuchu
Loading ....

Słówka

Pogrubiony (tekst)
Negrito
Szablon
Modelo (o)
Preferencje
Preferências (as)
Zaznacz pole wyboru
Marcar a caixa de seleção
Transfer plików
Transferência de arquivo (a)
Zaloguj się
Fazer logon
Słowo kluczowe
Palavra-chave (a)
Nazwa użytkownika
Nome de usuário (o)
Hasło
Senha (a)
Podpis cyfrowy
Assinatura digital
Domena publiczna
Domínio público (o)
Przepustowość
Largura de banda (a)
Baner
Faixa (a)
Ikona
Ícone (o)
Najczęściej zadawane pytania
Perguntas frequentes (as)