Nauka słownictwa Fiszki językowe Gra w słówka Kółko i krzyżyk Gra pamięciowa Ćwiczenia ze słuchu
Loading ....

Słówka

Potrzebuję taksówkę
wŏ xū yào yī liàng jì chéng chē 我需要一辆计程车
Ile kosztuje przejazd?
chē fèi shì duō shao qián 车费是多少钱?
Ruch
jiāo tōng 交通
Śmigłowiec
zhí shēng fēi jī 直升飞机
Samolot
fēi jī 飞机
Pociąg
huŏ chē 火车
Stacja metra
dì tiĕ zhàn 地铁站
Łódź
chuán 船
Rower
zì xíng chē 自行车
Ciężarówka
kă chē 卡车
Samochód
qì chē 汽车
Autobus
gōng gòng qì chē 公共汽车
Parking piętrowy
tíng chē chăng 停车场
Licznik parkingowy
tíng chē shōu fèi biăo 停车收费表