Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim
Loading ....

Fjalori

Aparati i faksit
Fotokopjues
Telefon
Makinë shkrimi
Projektor
Kompjuter
Ekran
A punon printeri?
Disk
Makinë llogaritëse