Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim
Loading ....

Fjalori

E
Për
e
Nëse
Prej
Megjithëse
Ynë
Ndërmjet
Ndoshta
Mbi
Për shembull