Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim
Loading ....

Fjalori

Drejt përpara
Në shpinë
Përpara
Brenda
Jashtë
Këtu
Atje
Afër
Përgjatë murit
Larg
Rreth qoshes
Në tavolinë
Në linjë
Në katin e poshtëm
Lart
Në korridor