Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim
Loading ....

Fjalori

Çfarë dite?
Çfarë muaji?
Kur?
Kur është takimi juaj?
Më pas
Më zgjoni në 8
Gjithmonë
Mund të flasim për atë nesër?
Para
Herët
Më vonë
Shumë herë
Kurrë
Tani
Dikur
Ndonjëherë
Shpejt