Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim
Loading ....

Fjalori

I madh
I vogël
I gjatë
I shkurtër
I ri
I vjetër
I dobët
I shëndoshë
Lart
Poshtë
Pyetje
Përgjigje