Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim
Loading ....

Fjalori

Do të shkoj për të bërë pazar
Ku është zona kryesore tregtare?
Unë dua të shkoj në qendrën tregtare
A mund të më ndihmoni mua?
Vetëm po shikoj
Ju mund të më tregoni disa këmisha?
Ku është dhoma e provës?
A mund ta provoj?
Ngjyra nuk më shkon
A e keni atë në një ngjyrë tjetër?
Më pëlqen
Nuk më pëlqen