Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim
Loading ....

Fjalori

Nuk mund të ha sheqer
Cerial
Biskotë
Sheqer
Nuk më lejohet të ha sheqer
Panine franceze
Petull
Simite
I thekshëm
Ëmbëlsirë
Tortë
Sanduiç
Bukë