Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim
Loading ....

Fjalori

Më pëlqen të bëj fotografi
Më pëlqen të luaj në kitarë
Nuk më pëlqen të thur
Mua nuk më pëlqen të pikturoj
Më pëlqen të lexoj
Nuk më pëlqen të bëj aeroplanë model
Më pëlqen të dëgjoj muzikë
Më pëlqen të mbledh pulla
Mua nuk më pëlqen të këndoj
Më pëlqen të vizatoj