Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim
Loading ....

Fjalori

Ka shumë bretkosa këtu
Janë ato dhi?
Rosë
Mund të flasë papagalli?
Breshkë
Majmun
Është helmues gjarpri?
Lopë
Hardhucë
Mi
Krokodil