Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim
Loading ....

Fjalori

Merrni dy tableta në ditë
Jeni infermiere?
A jeni ju infermierja (femra)?
A është serioze?
Ka ardhur mjeku?
Unë nuk e di se çfarë kam
Unë kam humbur syzet e mia
A mund të m'i zëvendësoni ato menjëherë?
A kam nevojë për recetë?
A ka ndonjë farmaci afër?
Më duhet diçka për të ftohurën
Faleminderit për ndihmën tuaj
Sa ju detyrohem juve?