Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim
Loading ....

Fjalori

Ku janë gërshërët?
Mprehës lapsash
Më duhet një stilolaps
Vizore
Zarf
Pullë
Ngjitës
Gomë