Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim
Loading ....

Fjalori

Po kërkoj për punë
Mund ta shoh rezymenë tuaj?
Këtu është rezymeja ime
A ka referenca që mund t'i kontaktoj?
Këtu është një listë e referencave mia
Sa përvojë keni?
Sa kohë keni qenë duke punuar në këtë fushë?
3 vjet
Unë jam një i diplomuar i shkollës së mesme
Unë jam një i diplomuar kolegji
Po kërkoj për një punë me kohë të pjesshme
Unë do të doja të punoja me kohë të plotë
A ofroni sigurim shëndetësor?
Po, gjashtë muaj pasi të keni filluar punën këtu