Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim
Loading ....

Fjalori

Lidhje
Ofruesi i shërbimit të internetit
Rrjet
Faqe interneti
Adresa e faqes së internetit (URL)
Faqe interneti e sigurt