Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim
Loading ....

Fjalori

A flisni anglisht?
İngilizce biliyor musun?
Po, pak
Evet, biraz
Po
Evet
Jo
Hayır
Gëzohem që u njohëm
Tanıştığımıza memnun oldum
Gëzohem që ju pashë
Seni görmek ne güzel
Zoti
Bay
Zonja
Bayan
Znj
Bayan