Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim
Loading ....

Fjalori

A flisni anglisht?
Po, pak
Po
Jo
Gëzohem që u njohëm
Gëzohem që ju pashë
Zoti
Zonja
Znj