Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim
Loading ....

Fjalori

Flisni ngadalë
Unë nuk kuptoj
A kuptoni?
Patjetër
Përsëriteni, ju lutem
Përsëri
Fjalë për fjalë
Ngadalë
Si e thoni?
Çfarë do të thotë kjo?
Çfarë thatë?
A keni pyetje?