Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim
Loading ....

Fjalori

Për
Nëse
Prej
Megjithëse
Ynë
Ndërmjet
Ndoshta
Mbi
Për shembull