Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim
Loading ....

Fjalori

Fqinj
Fqinja (femra)
Shok
Shoqe (femër)
A jeni i martuar?
Sa kohë keni qenë të martuar?
Është ajo e dashura juaj?
A është ai i dashuri juaj?