Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim
Loading ....

Fjalori

Në qytet
Kryeqytet
Posta
Treg
Furrë
Librari
Farmaci
Park
Restorant
Kinema
Bar
Banka
Spital
Kishë