Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim
Loading ....

Fjalori

Tabelë
Masa
Kosh letrash
Kâğıt sepeti
Karrige
Sandalye
Altoparlant
Hoparlör
Flamur
Bayrak
A është kjo tavolina e tij?
Bu onun masası mı?
Mesazh
Mesaj
Llambë
Lamba
Dritë
Işık