Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim
Loading ....

Fjalori

Prapa
Përpara
Ruaj
Eksploro (në internet)
Shkarko
Kryej (ekzekuto)
Zvarrit
Rrëzo
Përditësuar